Am Rebound vun haut spillt eng Ekipp d´Haaptroll déi zefridde mat der Saison ass an eng aner bei där een sech méi wéi schwéier deet. Do dernieft werfe mir och ee Bléck op d´NBA. De Rebound gëtt iech vum Rich Simon presentéiert....

17.12.2021 Rebound 17h50