Mam Titel „A look at the past, a vision for the future“ stellt Bibliothéik vun Esch e Programm vir dee Generatiounen verbënnt  an d’Léit begeeschteren wëllt matzemaachen, fir dat klassescht Bild vun enger Bibliothéik ze verbesseren. D'Brigitte Bintz huet sech mat der Directrice Tamara Sondag ënnerhalen.

13/03/2019 100 Joer Escher Bibliothéik

Wenn elo Loscht kritt huet ze liesen oder soss eppes Flottes an der Bibliothéik erliewen wëll, deen kann sech de Programm vum Anniversaire ukucken goen an dat op