Zanter dem Ufank vum Schouljoer ass d’Zuel vun de Kanner, déi en Encadrement kréie well si spezifesch Besoinen hunn, an d’Luucht gaangen. Am Oktober sinn zum Beispill ronn 750 Kanner vu regionalen Acteure betreit ginn, dat waren der schonn 200 méi wéi dat Joer virdrun, elo sinn et iwwer 1’000. Fir den Educatiounsministère ass dat en Zeechen, datt d’Reforme vun der Education différenciée funktionéiert. Fanny Kinsch.

15/04/2019 QP Schüler matt spezielle Besoinen 6h50

Et ginn nämlech manner Kanner baussent dem reguläre Schoulsystem encadréiert wéi virdrun – am Ganze ronn 550. Déi meeschte Kanner, déi net an der Regelschoul sinn, sinn am Centre pour le Développement Intellectuell – hei wier d’Zuel vu Schüler zanter leschtem Schouljoer liicht zréck gaangen, seet de Lex Folscheid, Premier Conseiller am Educatiounsministère.
Déi Haaptvisé vun der ganzer Reform war fir eng Exklusioun z'evitéieren. Mir hunn dofir och drop gehale fir 80 Prozent vun de Ressource gingen an ambulant Strukture gestach ginn, a Prise en Chargen an Zerwisser déi an der Schoul, bei de Kanner am Klassesall ukommen.
Am Lëtzebuerger Gesetz ass virgesinn, datt d’Elteren decidéiere kennen, op hirt Kand soll an der Regelschoul scolariséiert ginn oder net – dowéinst géifen et och weiderhi Strukture baussent dem reguläre System ginn.
Haaptzil vun de verschiddene Spezialisten op lokalem, regionalem an nationalem Niveau wier et awer, fir den Enseignanten déi néideg Ressourcen zur Verfügung ze stellen, fir d’Kanner an der Klass ze halen, seet de Lex Folscheid.
De Beamte mengt éischter net, datt et haut méi Kanner mat spezifesche Besoinen ginn – virun allem géif haut méi genee gekuckt ginn, wou d’Problemer vun de Kanner hierkommen.
Letzlech ass et awer eng Diskussioun déi menger Meenung no e bësse laanscht den eigentleche Problem laanscht geet a laanscht déi eigentlech Zilsetzung laanscht geet déi mer eis misste ginn, an zwar dass all Kand déi Ënnerstëtzung kritt déi et brauch, fir kennen adequat beschoult ze ginn a fir Zukunftschancen an eisem Schoulsystem kennen ze kréien. A mir sinn an der Obligatioun fir eis déi Moyenen ze ginn.
Dowéinst recrutéiert den Educatiounsministère och weider Spezialisten, et sollen zum Beispill d’nächst Joer am Duerchschnëtt dräi zousätzlech Poste pro regional Struktur geschaf ginn. Am Moment wier et allerdéngs nach schwiereg, Leit ze fannen, esou de Lex Folscheid, well et déi Zort vu Posten an der Vergaangenheet net gouf – de Secteur misst nach opgebaut ginn.