Eng weider Kéier huele mer iech mat an déi éisterräichesch Haaptstad, mir schwätze natierlech vu Wien. Nodeems mer schonn am Foltermusée waren, an der Staatsoper oder an der Spanischer Hofreitschule, geet et dann elo an de Stephansdom.

De Raoul Roos hu mer dohinner geschéckt a bei dee schalte mer dann och elo. Gudde Mëtteg Raoul

23052019 Stephansdom OK