Carbonara a Carbonara ass zweerlee. Den Giuseppe an d'Athenais liewen a schaffen zesummen a verroden och wéi een déi Bescht mécht.

25/05/2019 Bei Abruzzebier zu Groussbus presentéiert: Carabonara originale