Wou mengt dir dass d'Abriecher bei Iech an d'Haus komme kéinten. Wahrscheinlech ass dat d'Fenster.  De Marc Ragnacci, Commissaire en chef beim Service Preventioun vun der Police weess u wéi enger Fenster Abriecher sech d'Zänn ausbäissen.

11/07/2019 Tipp Sécherheet: sécher Fënsteren