Et ass Vakanz, dee mierkt een och an eisem Agenda. Ma mir hunn awer e puer Tipps fir de Weekend erëm ze kréien, Marie Gales.

17/08/2019 Agenda fir de Weekend