An der Antarktis schwammen Äisbierger, méi grouss wéi d'Saarland duerch d'Mier a schmëlzen. Gletscher zéien sech an enger rasanter Vitesse zeréck. An Alaska, Patagonien, um Nordpol an och an den Alpen: Iwwerall op der Welt schmëlzt dat éiwegt Äis. Zanter 1961 si schonn 9000 Milliarden Tonne verluer gaangen, an et geet riicht virun, Michèle Schons?

10/04/2019 Gletscher verléieren 335 Milliarden Tonnen Äis pro Joer