D'Sécherheet vum Patient soll eng global Prioritéit ginn.
Doriwwer si sech am Mee, op der 72ster Weltgesondheetsreunioun, 194 Länner eens ginn.
D'WHO, also d'Weltgesondheetsorganisatioun, huet dono de 17te September zum Weltdag vun der Patientesécherheet gemeet an den Escher Chem -Dany Rasqué- huet de Leit haut gewisen, wat si fir hier eege Sécherheet an déi vun anere Leit kënne maachen.

17/09/2019 Patienten Info Dag am CHEM