Et läit zwar nach kee Schnéi, mä dat hält eis elo net dovunner of, fir Ski fueren ze goen. Duerfir gi mer bis an Dänemark, well do fueren se Ski op enger ganz ongewéinlecher Plaz.

03/10/2019 Schifoahn 8h40

Schi fueren um Daach vun enger Müllverbrennungsanlag oder kuerz: um Tipp

Et wier eng ideal Plaz fir eng kënschtlech Schipist: den Daach gouf speziell amenagéiert.

Déi grouss Ouverture vun der Schipist ass um Freideg. De Weekend ass dann e grousse Festival mat Concerten an och mam Vëlo kann een dann eroffueren.

Um Daach läit Gras an dorop läit dann eng speziell Schicht: kee Plastik, mä et kënnt deem Material awer scho ganz no.

Éischt Leit sinn och schonn op der Pist gefuer an déi waren nawell begeeschtert

Also fir de nächsten Tripp op Kopenhagen kënnt da nieft der Klenger Mierjongfra elo nach eng weider Attraktioun derbäi.