Et gëtt Krankheeten bei Honn a Kaz, do hëlleft et souguer näischt d'Krankheet beim Numm ze kennen, et weess een awer nach net direkt wat dem Déier feelt, a wat ee maache kann, dass et em nees besser geet. Et sief, et rifft een e Spezialist wéi d'RTL Déierendoktesch Romi Roth ëm Hëllef.

22/10/2019 Tipp Déieren: Giardios beim Hond