Wiem gehéiert e Buch? Wann dat net dra steet, eigentlech kengem. Den Numm kann een draschreiwen, e Stempel dramaachen, wéi d'Bibliothéiken, oder et kann een e ganz besonnescht, artistescht Zeechen dra pechen, e sougenannten Exlibris. D'Christiane Kremer huet sech dat erkläre gelooss.

22/10/2019 "Exlibris" 10h50

Den Artist a Schrëftsteller Pe'l Schlechter huet Exlibrisse realiséiert an um Repertoire matgeschafft.