Et läit och Hee do fir däin Iesel... Muer kënnt de Kleeschen, an him sengem Iesel geet et wäitaus besser, wéi munch anerem Déier op der Welt. Am Naturmusée steet direkt an der Entrée en Iesel - de Patrick Michaely erkläert eis, wisou, a wéi eng Problemer den Iesel hautdesdaags uechter d'Welt huet.

05/12/2019 Natur[musée]geschichten