Ass d'Flimmere vun LED-Luuchte geféierlech? Hu se Afloss op eis Gesondheet, a wéi geet d'Déierewelt mat de ville Liichtercher ëm? De Mr Science Joseph Rodesch erkläert eis de Fonctionement vun den LEDen.

12/12/2019 Mr Science