Wousst dir dass Zëmmerplanzen net frou mat Stress sinn? A fir dass se de Kapp am Wanter net hänke loossen weess de Jeannot Lacour wat ee maache soll, a virun allem wat net ubruecht ass an där kaler Joreszäit.

14/01/2020 Tipp Gaart: Zemmerplanzen am Wanter (2)