Et gëtt nach Leit mat engem schlechte Gewëssen, wann een zum Beispill bei engem Spill richteg ofraumt a just egoistesch u sech denkt. Beim Benefiz-Quiz hei op RTL, deen ëmmer virun de Feierdeeg zesummen mat der City Concorde gespillt gëtt, kann ee säi Gewësse berouegen, well hei huet net nëmmen den eegene Porte-Monnie eppes dervun, mee et spillt een och nach fir e gutt Wierk, dat ee selwer erausgesicht huet. De Patrick Greis war gëschter Owend op der grousser Präisiwwerreechung derbäi, an do gouf sech un déi flott Momenter erënnert.

16/01/2020 Präis Iwwerreechung Benefiz-Quiz

16x gouf gespillt an an am ganze sinn d'lescht Joer beim Benefiz Quiz mat der City Concorde esou 3.550.- verspillt ginn.  Am Dezember kënnt der Iech nees umellen fir déi 7.Editioun.