Wann der vum Fëschmaart Direktioun Pafendall erof trëppelt, hutt dir se bestëmmt scho gesinn: déi markant Tierm, och Hexentierm genannt. Am 14. Joerhonnert sinn do Leit dran agespaart ginn, déi verdächtegt gi sinn, schlëmm Saachen gemaach ze hunn.

26/01/2020 Letzebuerger Kuriositeiten