Haut um 16. Februar feiere mer nees e puer ganz kuriéis Saachen. Zum engen ass et den Dag wou een engem Granzert e Gefale soll maachen, wat mer einfach elo mol esou am Raum stoe loossen, an zum aneren, an do komme mer bei eppes méi Interessantes, nämlech den Dag vun der Mandel. 

16/02/2020 Den Dag vun der Mandel