Da passe mir am Alldag immens drop op net ze vill Plastik ze benotzen an da kommen mir op en Event an zack... alles voller Plastik. Sief et d'Plastiksbecheren, d'Fritten an der Plastiksschossel oder och nach d'Messer an d'Forschette aus Plastik. Fir d'Organisateuren ass et en Challenge fir hiert Event ganz nohalteg ze gestalten. Dofir huet d'Superdreckskëscht eng Initiative gegrënnt, déi engem domadder hëllefen soll. An d'Fabienne ass dofir fir eis um Colmar-Bierg...

20/02/2020 Ënnerwee mat der Superdréckskëscht