De Jeannot Lacour schléit haut Alarm, well wann der gären schéine Pällem ronderëm d'Dier hutt, da passt elo op.
Wéi et schéngt gëtt et dëst Joer nach méi schlëmm wéi déi Joeren virdrun, an dofir soll der matzäiten d'Aen ophalen.

04/04/2020 Tipp Gaart: Buchsbaumzünsler