Net schwéier nozemaachen. Wie Loscht huet Hobby-Wëssenschaftler ze spillen, hei ass d'Experiment fir Glace mat Salz ze fréieren.

10/04/2020 Experimenter fir doheem

Wann Der Losch hutt ze experimentéieren, hei geet et bei d'Wëssenschaftler: