SOS Kannerduerf Lëtzebuerg verschenkt gären 100 "Dudooen". Wéi der ee kënnt kréien, dat gitt der hei gewuer.

10/04/2020 Aktioun Dudoo

Dir wëllt bei der Aktioun matmaachen?Schéckt eng E-Mail op villagesos@kannerduerf.lu mam Stéchwuert "Dudoo"
oder rufft un, op den: 329003-1 (den 10.04.2020 bis 17h00)

Dëst ass eng Aktioun vun:

SOS Kannerduerf Lëtzebuerg