Wann een d'Anne van Wetteren ugestallt hätt méi wéi 800km um Vëlo zeréckzeleeën da wier bestëmmt näischt draus ginn. Awer wann een wochelaang agespaart ass, an dann och nach zu Hamburg, wäit ewech vu senger Famill an d'Grenzen sinn zou. Dat war däers gudden ze vill an do huet d'Anne dem Virus de Kapp gewisen an huet sech als iwwerzeegten Europäerin op d'Rad gesat fir Richtung Heem ze pedalléieren.

22/05/2020 Hamburg - Uewerpallen mam Vëlo

Dat war leschte Samschdeg. Entre temps krute mer all Dag e klengen Rapport vun deem wat ënnerwee gelaf ass. Alles an allem ass et gutt gelaf, d'Wieder huet matgespillt, d'Gesondheet och an de Vëlo huet och keng Männercher gemaach.
Bis op Klengegkeeten wéi dass den Handy net méi funktionéiert huet oder d'Posch um Vëlo kapott war. Awer näischt Schlëmmes. Am Géigendeel. d'Anne brauch sech ne eleng midd ze maachen.

22/05/2020 Hamburg-Uewerpallen mam Velo (1) et rullt

Fir all déi, déi d'Motivatioun vum Anne nach net matkritt hunn a wou déi "nei" Sportlerin d'Kraaft hier hëlt, kann een Sënn an Zweck oder villméi d'Ursaach kuerz résuméieren.

22/05/2020 Hamburg-Uewerpallen mam Velo (2) Ursach

A wann anerer scho längst opginn hätten, bäisst d'Anne van Wetteren op d'Zänn an fënnt seng Kraaft och bei der Formatioun als Clown déi et matgemaach huet.

22/05/2020 Hamburg-Uewerpallen mam Velo (3) Clown

800km kënne laang sinn, an do huet een och gutt Zäit fir sech allméiglech Gedanken ze maachen. Et seet een ëmmer dass een eppes positives aus all Kris erauszéie muss. An d'Feststellung déi d'Anne ënnerwee gemaach huet ass, dass d'Hollänner eis an eppes viraus sinn.

22/05/2020 Hamburg-Uewerpallen mam Velo (4) Velostourismus

Vill Projeten deemno. Fotoen vun deem wat d'Anne erlieft och ëmmer bei eis op rtl.lu, a muer géint 13h00 misst d'Anne zesummen mam Pierre zu Waasserbëlleg iwwer d'Grenz fueren.