Ganz séier kann et goen, dass een an d'Aarmut rëtscht. Verloscht vun der Aarbecht, vun engem Partner, oder och duerch Krankheet, do ginn et vill Ursaachen, dass d'Situatioun sech op eemol ännert.  D'Stroossenengele si Fräiwëlleger aus verschiddene Berufssparten, déi zesummen eng Asbl gegrënnt hunn, fir grad deene Leit ze hëllefen an och mat hinnen ze kucke fir si an deene gewinnte Strukturen, déi de Staat geschaaft huet, ënnerzekréien. D'Michèle Schons huet mam Responsabele geschwat.

18052020 Stroossenengelen

Aarm Leit, Mënschen am Misär, Leit déi keen Daach iwwer dem Kapp hunn, awer och elengerzéiend Mammen oder Pappen, d'Stroossenengele kucke fir fir jiddereen do ze sinn, deen Hëllef brauch an sech wëllt hëllefe loossen. Iesswueren, Gedrénks, Kleeder, Decken, Hygiènesartikelen, oder Schlofsäck, hunn si an hirer Camionnette prett, an och medezinesch gëtt no de Leit gekuckt, well ëmmer en Dokter mat um Tour ass, wéi de Jean-Luc Lauer, de Grënner a President eis verroden huet.
Dernieft gëtt sech och em Famillje gekëmmert, elengerzéiend Persounen déi net genuch Revenu hunn, oder och Mënschen déi ënnert Altersaarmut leiden. Hei gi Foodboxen op Konstellatioun vun de Famillen zesummegesat. Och Toxikomanen kréien ënnert d'Äerm gegraff a mat Hëllef vun Assistant Socialen an Therapieméiglechkeeten op de richtege Wee begleet.

Aarmut ass Eppes wat et iwwerall gëtt an dat ass zu Lëtzebuerg net anescht. Et kann een de Stroossenengelen natierlech gären ënnert d'Äerm gräifen, all Hëllef ass wëllkomm. Kleeder a Miwwele ginn den Ament awer keng gebraucht.

Kee lieft fräiwëlleg op der Strooss a jiddereen huet seng Geschicht. Wann een déi kennt, da kann een och hëllefen an zesumme vill erreechen.