Lues a lues erwäche mir jo erëm aus dem Confinement, a kréien, wann och mat Restriktiounen, eis Gewunnechten an Alldag zeréck. Mee et goufen der och déi ënnerwee an der Welt waren wéi et lass goung mam Lockdown.
An dat ganz wäit ewech vun doheem a Südamerika, wéi d’Famill Daleiden, op Welt Rees kann ee soen, an dat mam Camper.
De Christian Schmit hat Kontakt mat hinnen opgeholl. 

01-06-2020 Letzebuerger Famill am Costa Rica mam Camper

Et gouf esouguer e Gaart  amenagéiert, et huet een um Haff gehollef, an et gouf e Flooss gezëmmert. Fotoen heivunner aus dem Costa Rica déi gesi mir op www.panamtour.com