Dass duerch de Lockdown an deem villen Home Office och manner Autoen op de Stroossen ënnerwee waren, dat ass kloer. An och, dass doduerch manner Accidenter entstinn. Wéi sinn déi lescht Méint verlaf an op wat gëllt et och nach an Zukunft opzepassen?

27/05/2020 Manner Accidenter während Corona? 10h45

Dem President vun der Securité Routière Paul Hammelmann no ginn et keng Statistiken aus de leschte Méint ob méi oder manner Accidenter op eise Stroossen geschitt sinn, mä et ginn awer informell Zuelen aus dem Assurance-Milieu.

Dass bis zu 75 Prozent manner Sinister waren wéi zu normaler Zäit. Et ass schonn impressionant, dass an där Zäit manner op de Stroossen geschitt ass, souwuel wat de Materialschued ubelaangt wéi och de Kierperschued. 

Elo wou nees méi Leit op der Strooss sinn, ass et de Rappel dass d'Geforen op der Strooss och mam Virus net verschwonn sinn. Duerfir...

Weiderhin de Code de la Route respektéieren an Angscht hunn viru Kontrollen well déi gi weider gemaaach. Et ass een net méi alleng op der Strooss. Et ass vill Trafic, well een net méi dorunner gewinnt ass, kënnt et engem vir wéi wann es schrecklech vill wier. Et ass es net méi oder manner wéi virdrun. Mä et soll een deem Rechnung droen. An dat schéngt net bei jidderengem ukomm ze sinn wéi mer et och aus verschiddene schwéieren Accidenter gesinn hunn.

Och wann elo duerch den Deconfinement den Androck entsteet, dass et nees biergop geet a sech dat an de Gemidder vun de Leit weist, muss een och an Zukunft uecht ginn.

Den Deconfinement ass elo wéi eng Aart Befreiungsschlag eriwwerkomm. Et ass net alles an der Rei! Virsiicht ass weiderhin gebueden, sanitär an och am Verkéier. Mir wëssen och, dass riicht an eidel Stroossen zum rennen verféieren. Do hu mer verschidden schwéier Accidenter an der Period vum Confinement erlieft. Dat ass e psychologescht Phänomen dat mer net an de Grëff kréien. D'Leit funktionéieren numol esou.

A wann een eppes positives aus de leschten Méint misst eraushuelen nieft dem Fait dass et manner Accidenter goufen, dann ass dat dem Paul Hammelmann no, dass d'Liewensqualitéit an d'Luucht gaang ass fir déi Leit déi op der Strooss ënnerwee waren

Ze Fouss oder mam Vëlo huet ee gemierkt, dass et e Genoss ass iwwer d'lëtzebuerger Stroossen ze fueren wann net esou vill Traffik ass. D'Liewen war méi agreabel. Ech mengen mer sollten eng Léier draus zéien: den Home Office bréngt mat sech , dass manner Trafic ass an dass manner Staue sinn. A mer sollten draus léieren eis anescht ze behuelen am Verkéier, ganz einfach méi relax un déi Approche erunzegoen. Well de Stress bréngt mat sech, dass ee gemengt huet et misst ee rasen. Et huet een awer gesinn, dass dat alles net néideg ass. Weder déi sanitär Gefor, nach déi op der Strooss si verschwonnen an duerfir sollt ee weiderhin an dësen Dossieren extrem virsiichteg bleiwen

Deemno gëllt déi Virsiicht tëscht de Leit also och weiderhin op der Strooss.