Praktesch ass de Dossier de Soins Partagé schonns, eng wichteg Informatioun, déi an engem Noutfall den Dokter oder soss een aus dem Gesondheetswiese muss wëssen, steet dann an dësem elektronesche Gesondheetsdossier. Am Fall wann Dir Iech net méi drun erënnert oder net capabel sidd dëst matzedeelen. De Moie hate mir iwwert d'Donnée geschwat, déi do doranner stinn. D'Sécherheet vun dëse perséinlechen Informatiounen a wou se gespäichert ginn, huet d'Marie Gales och nogefrot beim Direkter vun der Agence eSanté, Hervé Barge.

08/06/2020 DSP-Dossier de Soins Partagé Deel 2

 D'Haaptzil vum dem elektronesche Gesondheetsdossier ass et den Austausch tëscht den Akteuren am Gesondheetswiesen ze fërderen an doduerch eng besser koordinéiert Versuergung vum Patient ze assuréieren. Är d'Krankegeschicht, Verschreiwungen, Allergien oder Analysen, wéi Röntgen, Scanner, IRMen, fir dass Dokteren d'Virgeschicht vum Patient besser kennen, dat alles steet an dësem DSP. Dëse gëtt automatesch fir jiddereen, deen eng Matricule-Nummer vun der Caisse Nationale de Santé huet, opgemaach.
Le DSP est conseillé et il sera initialisé automatiquement. Toutefois, chacun peut fermer son DSP à tout moment.
Seuls les professionnels de santé reconnus dans l’annuaire des professionnels de santé et qui sont en relation thérapeutique avec un patient auront accès au DSP du patient concerné. Le patient décide quel(s) professionnel(s) de santé aura(ont) le droit d’accès à son DSP. Les droits d’accès des professionnels de santé sont définis selon différents profils. C’est le métier du professionnel qui détermine le profil d’utilisation et les droits d’accès à appliquer. Tout accès au DSP est tracé et visible du patient.

De Bierger oder de Patient fir am Language ze bleiwen soll och encouragéiert gi fir bei senger Behandlung a Fleeg matzeschwätzen. E kann dësen Dossier op Wonsch och selwer verwalten an natierlech kéint deen och nees zougemaach ginn, kee gëtt forcéiert sou en DSP ze hunn. Vill maache sech och Gedanke wéi et dann ëm d'Sécherheet vun den eegene Donnée steet?
Les données sont stockées dans un « Coffre fort Santé» localisé au Luxembourg. Une authentification forte des utilisateurs (mot de passe unique comme pour les accès bancaires, carte professionnelle nationale…) est nécessaire pour envoyer, lire ou récupérer des informations sur le DSP d'un patient.

D'Date ginn an engem sougenannte Gesondheetssafe zu Lëtzebuerg gespäichert, verschlësselt an eng staark Authentifizéierung vum Benotzer ass erfuerdert fir d'Informatioune vum Patient ze späicheren, ze liesen oder se ofzeruffen. Fir all weider Fro wier d'eAgence dann och zur Verfügung.

Ma de Chaos Computer Club huet direkt e puer Froen wat d'Sécherheet ugeet dann haart gestallt. Och mat hinne hu mir geschwat an de Reportage héiere mir den Owend kuerz no 5 Auer. Kuckt och op