Kee Bock méi op Netflix? Loscht op eppes Neits? Dir wollt schonn ëmmer äert eegent Computerspill
kreéieren? Dir hutt zwar Interessi awer keng Programmatiounskenntnisser? Alles kee Probleem!

16/06/2020 Code Your Own Game

D'ICT Summer School bidd vum 13. bis de 24. Juli 2020 Gratis-Couren fir Jonker vu 16 bis 19 Joer un, bei deenen an 10 Coure vu 2 Stonnen iwwert 2 Wochen déi éischt Erfarunge mat Programmatioun gemaach ginn. Dofir brauch ee selwer keng Erfarungen a Programméiersproochen ze hunn. Et léiert ee vun Ufank un alles wat ee wësse muss, an der Programméiersprooch Python an dem Modul PyGame.

De Cour ass op englesch, a well en esou ee grousse Succès hat, ass nach een zweete Modul bäigesat ginn, deen Nomëttes ass. Umelle kann ee sech nach bis den 30. Juni.