Op 10 Joer gekuckt, vun 2010 bis 2019 hat sech den Homeoffice schonns verdräifacht, vu 7 op 20 Prozent. Näischt am Verglach zu den Zuele am Lockdown, an deem 70 Prozent vun de Persounen, déi zu Lëtzebuerg schaffen hir Aarbecht am Teletravail du gemaach hunn. Wat eng Rei Leit also scho kannt hu, well se vun doheem aus geschafft hunn, gouf fir vill vun eis vun engem Dag op deen anere Realitéit. De STATEC huet Etüde vum Teletravail virum Confinement a matten dra publizéiert, Marie Gales.

02/07/2020 Etüd iwwert den Teletravail vum STATEC

Flexibel Aarbechtszäiten, déi sech besser mam Privatliewe kombinéiere loossen, kee lästegen a laangen Trajet fir hin an hier a méi konzentréiert ze schaffen. Mä wéi sou villes wat vill Avantagen huet, huet och Nodeeler, erkläert d'Anne Hartung.

Anne Hartung: Zum Beispill hat unsere Studie, die basiert auf dem Labour Force Survey, dies ist eine fortlaufende Studie von 2019 vor der Krise, die hat gezeigt, dass die Leute im Teletravail viel ungünstigere Arbeitszeiten haben. Telearbeiter arbeiten geringfügig mehr Stunden, aber viel wichtiger ist sie arbeiten seht viel öfters abends und am Wochenende.

Da feelt awer och d'Gespréich an d'Zesummeschaffe mat sengen Aarbechtskolleegen an et gëtt een net méi fäerdeg mat Maile schreiwe fir dacks eppes Banales ze erklären.
Virun der Coronakris hätte virum allem Leit mat engem Universitéitsdiplom méi Gebrauch vum Homeoffice gemaach wéi elo Leit mat engem méi niddregem Diplom. Dës Differenz wier am Confinement méi kleng ginn. An der Enquête mat 2.000 Residenten zu Lëtzebuerg matten am Confinement huet sech erausgeschielt, dass et dann och déi administrativ Beruffer bliwwe sinn, déi sech fir den Home Office am beschten eegenen, de Paul Reiff.
Paul Reiff: Dat heescht, dat si ganz vill Leit an der Verwaltung, sief et beim Staat oder an de Privatbetriber, am Informatiouns- a Kommunikatiounsecteur oder an de Finanzen. Dat si Beruffer, déi sech ganz gutt dofir eegenen. Op der anerer Säit all d'manuell Beruffer an Direktservisser fir Cliente wéi am Handel an an der Fleeg oder de Bau sinn natierlech Aarbechten, déi sech net gutt fir den Teletravail eegenen.

An der Enquête ass och erauskomm, dass et liicht méi Frae waren, déi op den Heembüro ëmgeklomme sinn a Leit iwwer 35 Joer méi wéi Jonker.
Paul Reiff: Am Zentrum vum Land ass dee meeschten Teletravail gemaach ginn, am Norden dee mannsten. An et schielt sech wierklech eraus, dass et 2 Saachen sinn, déi ausschlaggebend sinn, dass Leit den Teletravail maachen oder net, dat ass den Typ vum Beruff, deen vill mat Educatiounsniveau/mam Schoulofschloss ze dinn huet an dat zweet ass de Wirtschaftssecteur an deem d'Leit schaffen.

Administrativ Beruffer, prezis gefrot wat fir Beruffer sinn dann elo am Confinement am meeschten ze fannen?
Paul Reiff: An der Administration publique hu mir dee stäerksten Zouwuess gesinn, do waren et virun der Kris eng 8 Prozent, an dat waren elo wärend der Kris 75 Prozent. En anere Secteur an deem wärend der Kris dann och ganz vill Teletravail war,

ass den Enseignement beim deem 90 Prozent am Teletravail geschafft hunn.

D'Etüd, déi um Héichpunkt vum Confinement gemaach, huet erginn, dass déi allermeeschte Leit zefridde ware mam Teletravail, just 15 Prozent hu vun enger negativer Experienz geschwat. Déi gréissten Zefriddenheet, mat iwwer 60 Prozent war bei den administrative Beruffer ze gesinn, wéi bei der Administration publique an an de Finanzen. Net sou frou ware se am Enseignement, an deem Secteur war et dach och eng speziell Erausfuerderung vun haut op muer.
Wat fir eng Lektioun kann een dann aus der Enquête zéien, nach emol de Paul Reiff.
Paul Reiff: Vläicht kann een aus der ganzer Experienz erauszéien, dass Potentiell do ass fir Teletravail, mä dass déi wéinegste Leit dat elo awer déi ganzen Zäit maachen, mä éischter fir 1-2 Deeg an der Woch.

Kuckt och op