Den 3. Dezember ass den internationalen Dag vu Leit mat enger Behënnerung. Bis Dezember ass et jo nach e bëssen, allerdéngs hunn Info Handicap sech elo schonn eng afale gelooss, wat een op dësem Dag organiséiere kann an dat muss jo am Virfeld geplangt ginn.

30/07/2020 Video-Kampagne Info-Handicap 07h15

Et geet drëm, dass op dësem Dag eng Videokampagne gewise gëtt. Duerfir déi ganz Aarbecht virdrun. Den Yves Audrimont vun Info Handicap erkläert:

"Mir hate schonn e bëssen éischter ugefaangen, well mer normalerweis ëmmer en Event man wou d'Leit sur place sinn, mä du koum dunn de Corona-Virus. Do hu mer missen ëmdenken an du si mer séier op d'Iddi komm dës Campagne ze starten well 2020 e bëssen komesch ugefaangen huet an duerfir dës Video-Campagne wou d'Leit eis iwwert hir Joer 2020 erzielen, dat muss och net iwwert de Virus sinn."

Leit mat enger Behënnerung sollen am Video an de Virdergrond gestallt ginn an dann och eben bei dësem Opruff sollen erreecht ginn.

"Mir sinn do ganz oppen, se kënnen do ganz kreativ sinn. Ob dat elo en Danz ass oder e Lidd. E bëssen erzielen wat se sou am Liewen maachen, vun der Aarbecht weisen fir d'Bevëlkerung ze sensibiliséieren an ze weisen, dass dat normal Leit sinn."

Wéi de Video am Endeffekt soll ausgesinn, doriwwer wollt den Yves Audrimont nach net ze vill verroden

"Do wëlle mer nach net ze vill verroden. Dat fänkt den 3. Dezember un, dat zitt sech awer iwwert e puer Deeg."

Support bräichten Info Handicap dann och nach beim technesche Volet, respektiv wann een éischter hannert der Kamera wëll stoen.

"Also wann d'Leit elo net gär virun der Kamera sinn, mä hannert der Kamera an do Erfarung hunn, da kënnen se sech och gär bei eis mellen an eis do ënnerstëtzen"

Deadline fir e Video bei Info Handicap eranzeschécken ass de 15. Oktober fir dass se och nach mat Zäit kënne verschafft ginn.

Telefonsnummer vun Info-Handicap: 366 466