Kommunikatioun, Austausch, Engagement an Zesummekommen, dat sinn d'Haaptthemen wann ee vum Cell Transition Hub hei zu Lëtzebuerg schwätzt. Den "Center for Ecological Learning" grënnt a féiert selwer Projeten aus, an hëlleft awer och Initiativen, sech um solidaresche Plang ze verwierklechen. An eiser Serie iwwert Transitioun hei zu Lëtzebuerg schaffe mer eis e bësse méi déif an Thema eran. D'Michèle Schons erkläert:

18092020 Transitioun zu Letzebuerg - CELL

Wann een iwwer Transitioun, oder Iwwergang schwätzt, heescht dat virun allem unzëerkennen dass an den nächste Jore grouss Verännerungen an eiser Gesellschaft wäerte passéieren, déi besonnesch mam Klimawandel, dem Enn vun de fossillen Energien an dem Enn vum Wirtschaftswuesstem zesummenhänken. Transitioun heescht och konkret a positiv Aktiounen ze weisen, dass jidderee capabel ass fir ze handelen, kreativ ze sinn an seng Talenter zum Virschäin ze bréngen. Bierger déi hir eege Sue verdéngen, hiren eegene Gaart ubauen, d'Wiertschaft kalibréieren, anescht ubauen an Eegekooperativë grënnen. D´Sarah Graf, Responsabel fir d'Kommunikatioun bei Cell erkläert:

Mir hu Projete lafen am Beräich vun der Energie, der Permakultur, der Alimentatioun, dem Entreprenariat, dem Wunnraum, der Educatioun wéi d'Äerdschëff, Repaircaféeën, Stroumkooperativen, Gemeinschaftsgäert, an och de Film Eis Äerd, deen elo an de Kino kënnt.

Wéi kann een am beschten op engem Planéit zesumme liewen? Eng Fro, déi och op den Transition Days analyséiert gëtt, wou d'Fantasie ugereegt gëtt fir dat komplext Thema ze behandelen. Dës Aktioun geet elo am September lass, wou och de Grënner vum Transitiounsmouvement Rob Hopkins op Lëtzebuerg kënnt an hei ginn Initiative geholl, Strategien, a Workshoppen entwéckelt, fir déi néideg Tools fir de Wandel ze léieren a virunzeginn. Cell gëtt et elo zanter 10 Joer an e riicht sech un all Persoun déi zu enger solidarescher Gesellschaft bäidroe wëll. Si schaffen och mat Gemengen, Ministèren, Biergerinitiativen a Schoulen zesummen, wou jiddereen Eppes léiere kann.

Cell iwwerhëlt och e bëssen déi Metapher vun der Zell, déi sech ëmmer erëm erneiert a mat deenen anere verbënnt, fir am grousse Ganzen ze funktionéieren. Et ass ëmmer gekuckt ginn wat een zu Lëtzebuerg beweege kann, a wéi. Hei beweegt een sech am Modus vun der Education Permanente. Mat klenge Quartiersgäert ass ugefaange ginn, a mëttlerweil gëtt och vill um Nationale Plang an mat der Groussregioun zesumme geschafft, wéi zB beim Projet Urban Gardening.

2020 ass in villerlee Hisiichten e speziellt Joer. Bei den Transition Days geet et drëms fir aner Zukunftsperspektiven ze kréien an d'Kris déi mer momentan erliewen, appelléiert och dorunner wéi noutwenneg déi aner Zukunft ass. Och de Film „Eng Äerd“, deen elo Enn September am Kino gewise gëtt, weist Mënschen, déi sech zesummen di fir mat vill Kreativitéit nei Weeër auszeprobéieren, fir méi sënnvoll a solidaresch mat eisen natierleche Ressourcen ëmzegoen.