Ronderëm de Kaffi gëtt sou dacks esou Verschiddenes gezielt. Bal heescht et en ass gesond, bal heescht et, ze vill ass net gutt. Oballefall ass de Kaffi esou intressant, dass se permanent amgaange sinn driwwer ze fuerschen.

18/09/2020 Kaffi 3