Net nëmmen an de Sport-Veräiner gëtt nees Sport bedriwwen, och am kulturelle Beräich ass eng gewësse Relance ze spieren. Rentrée an der Schoul an och am Stater Conservatoire.

18/09/2020 Rentrée am Stater Conservatoire 13h45

Et wier ee prett fir dat neit Joer, scho bal méi prett wéi di Jore virdrun well een och Zäit hat fir sech ze iwwerleeën wéi een alles organiséiert. Den Direkter vum Stater Conservatoire Marc Meyers.

Mir hunn eis an der Vakanz verschidde Szenarien ausgeduecht,  vum best case ob de worst case. Momentan gesäit et, virun allem wat Inscriptiounen ubelaangt esou aus, dass d'Demanden net zréckgaang sinn, au contraire. Mat de Plazproblemer déi mer scho virdrun haten ass dat villäicht de gréisste Problem well een do probéiert mat de Regulatioune vu Covid esou anzehalen dass jiddereen a Sécherheet Kur kritt an ob der anerer Säit déi gréisstméiglech Mass zur beschter Qualitéit ze enseignéieren.

3800 Schüler sinn et aktuell. Et wier een optimistesch an et wéilt ee Sécherheet vermëttelen, souwuel bei den Eltere wéi och bei de Schüler.

Ech denken dass de step by step momentan wichteg ass an dass ee muss extrem vigilant sinn wann ee sanitär an och pedagogesch an eng Richtung geet wou ee seet: an dëser Rentrée muss een ajustéieren fir dass dat Sécherheetsgefill am Conservatoire bestoe bleift an dass een elo och net méi Zäit verléiert. Do soll de Schüler a senger Karriär herno net penaliséiert ginn well déi Situatioun net nëmmen moralesch, mä och pedagogesch méi schwéier ze erdroen ass.

Dobäi kënnt dann och dem Direkter Marc Meyers no e gesonde Realismus.

Et geet net nëmmen duer ze soen: mir hoffen dass dat gutt geet, mä et muss ee ganz konkret Mesuren huelen. Mir probéieren och selektiv virzegoen wien an de Conservatoire erakënnt. Do wou mer net sécher sinn, ass d'Mask och obligatoresch.

Ënnerscheeder ginn awer och gemaach bei den Instrumenter.

Do ginn et Studien déi e bëssen kontrovers sinn wien elo méi Aerosolen ausschëtt. Do muss dann awer och de gesonde Mënscheverstand matspillen.

Da wier virun allem de Fall an den Ensemblen. Do misst da mat der Gréisst gekuckt ginn.

De pedagogesche Programm gëtt adaptéiert, souwuel am danzen wéi och am Solfège.

Och d'Kulturhaus Conservatoire ass op, eng Rei Concerten vu baussen kommen do eran mat, wéi gewinnt, enger reduzéierter Kapazitéit.