Ee Sujet deen eis wéi e Fluch zanter der Pandemie begleet dat sinn d'Masken déi mer elo ophunn, an déi ganz Diskussiounen ronderëm. Mécht et Sënn oder awer net? Wou soll, wou muss ee se unhunn? An da war jo och déi ganz Thematik wou mer un déi Masken kommen sollen. Privatleit a Veräiner hu sech un d'bitze ginn, awer et gëtt och elo déi richteg Masken an zwar "Made in Luxembourg".

28/09/2020 Masken "Made in Luxembourg"

Wéi eng Masken se maachen, wéi vill den Dag a wien se beliwweren lauschtere mer no 9