De Service National de la Jeunesse proposéiert um nationalen, um europäeschen, an um internationale Plang de Fräiwëllegen Déngscht. Verschidde Voleten hu mer haut de Moie scho kennegeléiert, hunn ënnert anerem mam Benoît geschwat, deen am gaang ass e Stage hei zu Lëtzebuerg beim SNJ ze maachen. Awer Michèle Schons, iwwert den SNJ kann een awer och e Fräiwëllegen Déngscht vill méi wäit ewech vun heiheem maachen...

16/10/2020 Mir engagéieren eis fräiwëlleg 3