Ganz idyllesch geleeën, den Naturschutzzentrum Biodiversum, deen d'Natur an d'Regioun a speziell d'Baggerweieren zu Rëmerschen representéiert. Déi fréier Kiselsteng-Grouwen si mëttlerweil ee vun de schéinste Biotope vu Lëtzebuerg, an d'Michèle Schons huet sech fir den Historique interesséiert.

30102020 Biodiversum 3

© miSchons Photography

© miSchons Photography

© miSchons Photography

Nachemol de Rappel - De Biodiversum ass aktuell och nach weider op, just mat liicht reduzéirertem Programm a méi klenge Gruppen an ënnert dem Respekt vun deenen néidege sanitäre Mesuren. D'Diere ginn um 10 Auer op an hunn an der Hierscht/Wantersaison bis 5 Auer op.