De ganze Moien huet et sech scho bei eis op der Antenn ëm de Weltmännerdag gedréit. Deen Dag wou virun allem d'Gesondheet vun den Häre soll am Fokus stoen. Dozou gehéiert och déi mental Gesondheet. D'InfoMann asbl ass do fir Männer bei mentale Probleemer ze hëllefen. D'Lea Schwartz mat méi Informatiounen iwwert dës asbl.

03112020 Weltmannerdag 4 InfoMann ASBL

Sief dach mol e Mann! Richteg Männer kräischen net. An aner Aussoen, déi wuel jidderee scho mol héieren huet, oder vläicht souguer selwer scho gesot huet. An eiser Gesellschaft gëtt dacks esou gemaach wéi wa Männer keng Gefiller hätten oder op d'mannst kee Recht dozou. Dat ass awer net richteg, wëll Männer si Mënschen a Mënschen hu Gefiller. De Jean Wagener ass Gewaltberoder bei infoMann. D'ASBL ass do fir Männer ze ënnerstëtzen an hinne grad e Raum ze gi wou hinnen nogelauschtert gëtt an alle Liewenssituatiounen.
 
Jean Wagener: D'Männer komme bei eis, mir sinn dann an engem Raum eent zu eent an engem Gespréich an hei kënne Männer hikommen a Gefiller weisen, hei kann ee Mann hikommen a kräischen an traureg sinn an och onsécher sinn a verschiddene Situatiounen, déi hien a sengem Liewen huet. Et ass immens wichteg, dass hien eng Plaz huet, och wann dat dobaussen nach net sou gutt klappt, fir dat hei ze hunn. Iwwerhaapt fir ze kucken, wat do an enger Situatioun geschitt. An fir dorop dann ze agéieren, well och onangeneem Gefiller hunn hire Grond firwat si do sinn.
 
Esou eng Hëllef ass nämlech net just wichteg fir d'mental Gesondheet, mee och e wichtege Schrëtt an der Gewaltpreventioun. Wien net iwwert seng Gefiller, Probleemer, Suergen Enttäuschungen an Trauer schwätze kann, dee fält an eng Hëlleflosegkeet.

Jean Wagener: An d'Konsequenz dovunner ass, dass ech opluede wéi eng Batterie, dass ech opstauen, dass ech aushalen an ech muss jo guer näischt. Ech muss net aushalen. An dorausser kann Hëlleflosegkeet nees entstoen an Hëlleflosegkeet kann zu Gewalt ginn.
 
An sou Situatioune kënnen d'Consultatioune bei engem Professionellen hëllefen. InfoMann zum Beispill ass eng asbl, déi et zanter 2011 gëtt. Do gouf nämlech eng Bestandsopnam vun der Männer- a Jongenaarbecht zu Lëtzebuerg vum Ministère de l'Egalitité des chances gemaach an do gouf decidéiert, dass et esou ee Service muss ginn. InfoMann gëtt also vun dësem Ministère ënnerstëtzt a kann dofir eng gratis Consultatioun ubidden. Obwuel grad Männer dacks Probleemer hunn, sech op esou Plazen ze mellen.

Jean Wagener: Wat mir opfält ass, dass Männer sech immens spéit mellen. Dann ass et 5 vir 12, ech soen ëmmer et ass ni ze spéit sech ze mellen. Also ech gesi just déi, déi sech mellen. An et ginn der ëmmer méi. Et ginn ëmmer méi Männer, déi soen: "Hei ech packen dat do net". Wann mäin Auto futti ass, da ginn ech och an d'Garage, oder wann ech mäi Knéi wéi hunn, ginn ech bei den Dokter. An et sinn och Männer, déi soe meng Liewenssituatioun, dat packen ech net méi. Dat doten ass mir ze vill, da ruffen ech mol un. A wann si dann déi éischte Kéier kommen, sinn si immens opgereegt. A wann si awer matkréien, dass mir hei net bäissen, da kann dat ganz interessant sinn. Well mir kucke mat hinnen, wat wierklech an enger Situatioun mat hinne geschitt.
 

Grond dofir si wuel och Stereotyppen, dass Männer ëmmer staark musse sinn.
 
Jean Wagener: Et ass immens schwéier fir Männer iwwer Gefiller ze schwätzen, aus Angscht virun engem Jugement vun anere Männer a souguer an der Koppel. Déi staark Schëller ze si fir hir Partnerin oder fir hir Kanner. An datt d'Männer dofir oft hir Trauer, hir Enttäuschung, hir Onsécherheet net zouloossen, aus dem Gedanken eraus engem Stereotyp ze entspriechen. Ee ganz einfach d'Beispill, owes wann d'Famillen oder de Mann mat der Partnerin ee Film kucken. An dann ee Moment kënnt, wou de Mann kräischt, vill Männer probéieren dat dann dee Moment ze verstoppen. An sech da mol d'Fro ze stellen. Firwat verstoppen ech dat? An do ass jo een anere Mënsch dee mech dee Moment gesäit, an dat kéint jo als Schwächt géint mech geholl ginn.
 

Sech senger Situatioun a senge Gefiller bewosst ginn an dann och nach de Schrëtt ze maachen, sech Hëllef ze sichen, dat ass keng Schwächt. Mee am Géigendeel den éischte Schrëtt fir säi Liewen ze verbesseren an dozou gehéiert och bësse Courage. Et sollt ee wann een sech an enger Situatioun befënnt an där een net méi glécklech ass, selwer agéieren. An net waarde bis sech d'Situatioun, d'Ëmfeld oder deen aneren ännert.

infoMann asbl:

[/link]http://www.infomann.lu/index.php/infomann-pr%C3%A9sentation/historique[/link]

Op vun Méindegs bis Fréidegs vun 9 bis 17h. Consultatiounen ginn et op Rendez-vous. Wéinst der aktueller Situatioun sinn och Telefonsconsultatiounen méiglech.

InfoMann ass fir Männer, fir Fraen gëtt et zum Beispill "Femmes en détresse asbl" :

[/link]https://fed.lu/wp[/link]