Villes ass dëst Joer anescht, an och Aktiounen déi ëmmer hir fest Plaz am Kalenner hate sinn ofgesot, esou och d'Bicherdeeg, déi dëser Deeg ëmmer ganz vill Lieser a Fans vum Buch op Walfer gelackelt hunn. Mir wëllen trotzdeem dem Buch seng speziell Plaz net ewechhuelen, an dofir hu mer d'Michèle Schons mam Mikro erausgeschéckt, fir e bëssen iwwert d'Bicherrentrée, an d'Literaturarchiv ze schwätzen, ma du bass elo fir unzefänken och bei engem Libraire, de fir do mol hannert d'Kulissen ze kucken?

20112020 Bicher 1

© miSchons

© miSchons

© miSchons

© miSchons