Haut ass Weltkannerdag. En Dag op deen UNICEF Joer fir Joer op d'Rechter vun de Kanner opmierksam mécht. De Paul Heber vun UNICEF Lëtzebuerg huet am RTL Interview nach eemol den Artikel 12 vun de Kannerrechter ënnerstrach.

20/11/2020 UNICEF 1

Dat ass deen Artikel dee seet dass all Kand d'Recht op eng eege Meenung huet. Dat ass eppes wat mer eigentlech net op engem Dag maachen . Ma mir maachen dat ganzt Joer iwwer wou mer versichen aus de Kanner mündeg Bierger ze maachen. Se dobäi ze ënnerstëtzen dat se och gehéiert ginn. Och wa se eng Meenung hunn, dass déi dann och vun enger grousser Ëffentlechkeet gehéiert gëtt. Deen Artikel ass e flotten Iwwergang an e flotte Message fir de Weltkannerdag.

Covid-19 ass eng Kanner-Kris, sou dréckt de Paul Heber et aus. Do bleift och Lëtzebuerg net verschount, wéi eng Etüd beweist.

20/11/2020 UNICEF 2

Wou déi Jugendlech an Kanner eis och bestätegt hunn, dass se guer net fir voll geholl ginn, dat net wierklech op se gelauschtert ginn ass an dat se och Gefill haten dass d'Emotiounen déi se an där Zäit haten net wierklech gezielt hunn dat dat alles 2. Rangeg war. Deementspriechend wësse mir dat. Mir hätten zwar Corona-Kris dofir net gebraucht. An ech denken, fir eis ass et ebe wichteg dann op dësem Dag ze soen, mir hunn hinnen nogelauschtert a mir verlaangen elo  dass déi Suergen an déi Saachen déi Kanner beschäftegen vun den Erwuessenen déi en Charge sinn eescht geholl ginn.

Och de Lockdown an de Schoulsystem, wéi am Ufank vun der Kris gelaf ass huet seng Spuere bei de Kanner hannerlooss.

20/11/2020 UNICEF 3

Si hunn eis gesot dass se sech of eleng gefillt hunn. Anerer hunn et mental net gepackt. Dann huet et net gehollef dass Schoulen eng Zäitchen zou waren. Dat huet dozou bäigedroen dat déi déi schonn net gutt an der Schoul waren, dass deen Ecart nach méi grouss ginn ass, wéi déi, déi besser waren. Duerch Grënn heiansdo, wéi einfacht Material, wat een Doheem net hat fir weider kënnen ze léieren rsp duerno Schoul am Teletravail ze maachen well se Material net haten. An och Elteren déi gesot hunn, si sinn iwwerfuerdert well se net wousste wat se hire Kanner sollen erzielen. Do sinn eng ganz Rei Problemer op déi mer versichen opmierksam ze maachen an eben all hoffen dat mer alleguerten eng Léier aus dëse Situatioun hei zéien. 

Hei geet et bei d'UNICEF

Lauschtert hei de ganzen Interview:

20/11/2020 Weltkannerdag WEB