Wann Haut den Owend e puer Gebaier anescht ausgesinn wéi een dat gewinnt ass, dann huet dat mam Weltkannerdag ze dinn. Deen ass Haut an d'Aktioun déi mer iech elo virstellen nennt sech GoBlue. De Paul Heber vun Unicef Lëtzebuerg mat den Detailer:

20/11/2020 Weltkannerdag 2
20/11/2020 GoBlue 1

Dat ass am Fong à la Base eng Iddi, dat op deem Dag symbolesch en Zeeche gesat gëtt fir Kannerrechter z'ënnerstëtzen. Do hu mer den Appel gemaach u bësse jiddereen. An deem ee Gebaier, Monumenter oder ëffentlech Plaze blo beliicht an do si mer elo zu dësem Zäitpunkt bei 77 verschidde Participanten déi eng ganz rei Gebaier Plazen oder Monumenter uechtert Land beliicht hunn. Dat ass dann eben och, denken ech, eng spilleresch Aart a Weis fir op deen Dag opmierksam ze maachen, fir en Zeeche fir Kannerrechter ze setzen.

An dat Bescht ass jidder Eenzelnen kann hei matmaachen an och souguer nach eppes gewannen.

20/11/2020 GoBlue 2

Jiddereen deen an den nächsten Deeg laanscht esou eng Plaz kënnt, luede mer dozou an, eng Foto dovunner ze maachen an déi bei eis op de soziale Medien ze Pousten. Déi beschte Fotoe géifen zum Schluss en Selektioun un UNICEF Kaddoen gewannen.

Blo Beliichtung ass Eng Saach. Ass et dann net och esou dass Gemengen oder Stied méi op deem Plang musse maachen, fir Kanner besser z'encadréieren respektiv sech méi fir an ze setzen.

20/11/2020 GoBlue 3

Do ass e 6 Punkte Programm dee mer presentéieren. Wou mer verlaangen dass mer zesummen kucke wéi mer déi Problemer kënne léisen. Fir eis ass et wichteg dass all Kanner weiderhi kënnen an d'Schoul goen. Dee Rapport dee mer eraus ginn, wäert och weisen dass dat machbar ass. Dat ass en extrem wichtege Punkt fir Zukunft, net nëmme vun hinnen mä och vum Land. Et ass wichteg och fir hier mental Gesondheet ze schützen an deem se awer nach e bëssen ënnert Leit kommen. Natierlech ënnert de Mesure wéi se sinn. Et ass awer och wichteg dass mer Kanneraarmut hei zu Lëtzebuerg wouer huelen a probéieren déi beschtméiglechst ze bekämpfen. An deementspriechend maache mir en Appel dass net nëmme mir op eiser Säit, mä eben och all déi aner Responsabel d'Efforten doubléieren fir dann eben deene Kanner déi vun dëser Situatioun spezifesch betraff sinn beschtméiglechst ënnert d'Ärm ze  gräifen fir dat doten an de Grëff ze kréien.

Hei geet et bei d'UNICEF

Lauschtert hei de ganzen Interview:

20/11/2020 Weltkannerdag WEB