Et gëtt ëmmer vill driwwer geschwat wat een ësst. Uebst a Geméis, Fësch oder Fleesch a wéi en Ueleg dass een huele soll, wann iwwerhaapt. Den Dokter Marc Keipes stellt haut d'Fro op d'Auerzäit vum "Diner" eppes ausmécht par rapport mat eiser Gesondheet oder net?

21-11-2020 Tipp Gesondheet - Auerzait vum Diner (1)

d'Resultat erwaart ee sech an awer kritt een elo eng Confirmatioun?

21-11-2020 Tipp Gesondheet - Auerzait vum Diner (2)

Vill Saachen ännere jo am Laf vun de Joren an et kritt een nei Erkenntnisser. Beim Iessen gëtt et zwar vill Variatioun awer bei den Auerzäiten net.