Och haut maachen e klengen RTL-Nolauschterer frou, mir ruffen ee vun de Kanner zréck, déi sech op den 1333 ugemellt hu fir eis flott Kleeserchersaktioun mat der City Concorde. 100 Euro stinn um Spill. An d'Marie Gales huet de Spillophon vum Kleeschen ofgelauschtert an ee klengen Nolauschterer iwwerrascht.

04/12/2020 Âllo Kleesche mat der City Concorde (Freiden)

Wëllt Dir och zesumme mat RTL an der City Concorde de Kleeschen uruffen, da mellt Iech léif Kanner nach séier um Kleesche sengem Spillophon, dem 1333 un, a vläicht rabbelt geschwënn ären Telefon. Muer spille mir souguer 2 mol.