A net nëmme fir si an hir Entwécklung ass se gutt, och Erwuessener an eeler Leit profitéieren vun der Kraaft vun der Musek. Mir hunn eis bei der Gesellschaft fir Musektherapie schlau gemaach.

12/01/2021 Firwat musizéieren esou gutt ass fir Kanner- De Reportage vum Radio

Ëmmer erëm héiert een, dass Musek esou gutt soll fir d'Entwécklung vun de Kanner sinn, virun allem wa se selwer en Instrument léieren. Esouguer wann ee Musek lauschtert, reagéiere verschidde Beräicher vum Gehier. An och de Kierper reagéiert op d'Musek, de Bols kann zum Beispill an d'Luucht oder erof goen. D´Cathy Schmartz vun der Gesellschaft fir Musektherapie:

Musizéieren ass gutt fir d'Entwécklung vum Gehier

"Wann ech Musek maachen, ginn Zonen am Gehier aktivéiert, déi mat där Beweegung  zesummen hänken fir d'Instrument ze spillen. En plus ass et meeschtens esou, dass ech mat zwou Hänn spillen, bei enger Persoun, déi Batterie spillt, kommen och nach déi zwee Féiss dobäi. An all déi Zonen musse schaffen. Wann ech meng Nouten liesen, wierkt dat sech och am Gehier op déi Zonen aus, mat deenen ech kucken."

RTL

© Pixabay

Dobäi kennt dass ee sech muss konzentréieren wann ee Musek mécht, et muss een disziplinéiert drun erugoen an üben. Kanner, déi musizéieren, kënne besser nolauschteren a sech konzentréieren, Musektraining kann esouguer bei ADHS a Legasthenie hëllefen. 

Alles fänkt domadder un dass d'Kanner d'Struktur vun der Musek musse verstoen, an dat gëllt herno och an anere Liewenslagen mat deene se konfrontéiert ginn. Se kann also maachen dass Kanner méi staark ginn. Dat gëllt och fir d'Sangen.

Déi positiv Effekter vum Sangen

"Sangen ass eppes wou mer eis Longe musse gebrauchen. A grad elo an Zäite vu Covid wou et drëms geet op eis Gesondheet opzepassen, ass Sangen eppes präventiv Wäertvolles. Eppes wat sech positiv auswierkt an eis kann ënnerstëtzen. Sangen am Chouer bréngt eis och erëm a Kontakt..."

RTL

© Pixabay

Déi harmonesch Kläng beaflossen eis Stëmmung an eis Gefiller.
De Gehéier-Sënn ass iwwregens deen éischten, dee sech bei eis Mënschen entwéckelt, nach ier mer op der Welt sinn.

Schonn am Bauch vun der Mamm héiere mer

"Schonn am Bauch vun der Mamm héiere Kanner. Et ass och dee Sënn, dee bis ganz zum Schluss erhale bleift, bei Leit, déi an der Endphas vun hirem Liewe sinn. Och déi kënne nach héieren, also kënne mer bis ganz zum Schluss mat hinnen a Kontakt bleiwen."

Déi positiv Effekter vum Musizéieren als Kand hale bis an den héijen Alter eran.