Haut op eisem Impfdag gi mir op déi heefegst Froen an déi ee sech sou bei deem neie Covid-19 Vaccin stelle kann. Eng dovunner ass, an dat gëtt nawell gären dacks als Argument gebraucht fir sech, op mannst nach net direkt, wëllen impfen ze loossen, dass den Impfstoff vill ze séier entwéckelt ginn ass an en dowéinst kaum kann zouverlässeg genuch sinn. D'Nicky Soisson huet sech informéiert.

22012021 Impfdag war d Impfung ze seier um Maart

Bei enger globaler Pandemie, wéi mir se aktuell op der ganzer Welt erliewen, stoung elo säit Méint nëmmen eppes am Virdergrond: esou séier wéi méiglech eng Impfung op de Maart ze bréngen déi et erlaabt de Virus anzedämmen an erëm kënnen esou normal wéi méiglech ze liewen. Knapps war deen 1. Impfstoff an Europa zougelooss, hu vill Leit Zweiwel kritt ob dat Ganzt dann net awer eng Nummer ze séier gaangen ass an ob dat net vläicht kéint Konsequenzen op eis Gesondheet hunn. Den Dokter Thomas Dentzer, Coordinateur Attaché à la Direction vum Gesondheetsministär erkläert firwat een do net all ze vill Bedenke soll hunn: 

 "Et ass esou, op der ganzer Welt gëtt et warscheinlech näischt wat esou gutt kontrolléiert ass wéi e Vaccin oder Medikamenter. Do muss een dausenden Daten op den Dësch leeën a just fir ze soen, Moderna a Pfizer déi hunn eng 40.000 Leit an hirer Studie gehat an déi hunn do Zuele gewisen iwwert eng gewëssen Zäit. Wat ee ka soen ass, dass déi Zäit extrem reduzéiert ginn ass well jidderee fokusséiert war drop ze schaffen, en huet quasi soss näischt gemaach, souwuel d'Firme wéi och de Regulateur, also d'FDA an Amerika oder d'EMA an Europa, also och fir Lëtzebuerg. A si hunn erlaabt, dass ee parallel ka fueren."

Soss huet een effektiv als 1. missten eng Phase 1 maachen an déi ofschléissen, evaluéieren an dann e réischt huet een dierfen déi 2. Phase ufänken. An dësem Fall, fir déi ganz Prozedur ze beschleunegen, konnt ee well parallel mat der 2. Phase ufänke wann een an der 1. Phase gutt Resultater hat.An doduerch huet sech déi Zäit ebe verkierzt:

"Wat een nach muss soe, wat e Problem bei grousse Studien ass: wéi rekrutéieren ech elo 40000 Leit fir matzemaachen an hei war et esou, dass jidderee volontaire war fir matzemaachen. Si hunn an enger Rekordzäit déi Leit fonnt deene si konnten den Impfstoff verofreechen oder deenen se e Placebo konnte ginn. An dat alles zesummen hëlt da mat, dass ee wierklech ganz schnell eppes konnt op de Maart bréngen."

Déi Saach mat der Laangzäitkontroll gëtt jo och nawell gäre kritiséiert an dobäi huet een déi grondsätzlech och schwéier bei aneren Impfstoffer oder Medikamenter.Mee all Kéier wou en Impfstoff oder e Medikament op de Maart kënnt, dann ass de Suivi garantéiert sou laang wéi dee Produit um Maart ass. Sollte komesch Saache virkommen, dass Leit zum Beispill schwéier krank ginn oder souguer stierwen, da gëtt natierlech gekuckt wat et ass an de Produit gëtt dann och deemno wéi vum Maart geholl. An dat ass hei bei der Covid-19 Impfung eben och de Fall. 

"Et ass sécher déi beschte Waff déi mer hu géint de Virus. Vaccinen allgemeng si sécherlech eng vun deenen Top 3 Errungeschaften an Erfindungen déi d'Mënschheet gemaach huet, déi Millioune Liewe gerett huet an ech géing och net zögere mech elo direkt ze impfen."

Natierlech ass d'Entwécklung vun esou engem Impfstoff och e ganz grousse Käschtepunkt, vun dohier kann ee sech och net wierklech erlaben eppes op de Maart ze brénge wat kuerz drop erëm vläicht misst verschwanne well et net effikass oder awer schlecht fir eis Gesondheet wier. An dësem prezise Fall goufen dës Investissementer net nëmme vun der Recherche mee och vun deenen eenzele Länner gemaach, dëst am Sënn vun eis all.

Dann hu mir den Dr Thomas Dentzer och gefrot, firwat Mënsche sech bal keng Froe stelle wa se sech e Vaccin musse maache wa se an e spezifescht Land wëllt goen, awer beim Serum géint de Coronavirus ginn d'Froe doriwwer net aus ginn:

22012021 Firwat loossen sech Leit Vakanzenimpfunge maachen a si skeptesch vav dem Coronaserum (INTERNET)