"Et ass de richtege Choix keng Impfflicht anzeféieren" esou den Dokter Thomas Dentzer vum Gesondheetsministère am Interview mat RTL. Wat d'Impfe bei de Kanner ugeet, esou huet een nach net genuch Date gesammelt. Klinesch Etüden fänken ëmmer am Alter vu mindestens 16+ un. E gutt gemengte Message un d'Impfgéigner huet den Dokter Dentzer dann och nach mat op de Wee ginn.

22012021 Impfdag- Impfpflicht Kanner an Impfgéigner

Loossen ech mech Impfen oder loossen ech mech net impfen? Eng Fro déi mat Sécherheet nach net jidderee fir sech beäntwere konnt. D'Regierung huet ganz bewosst keng Impfflicht agefouert wéi den Dokter Thomas Dentzer seet.
Regierung wëll net op de Wee goe fir d'Leit ze zwéngen eppes ze maachen, se wëllen op de Wee goen fir de Leit ze erkläre wat et ass. D'Angscht ze huelen do virdrun an ze weise firwat et wichteg ass dat ee sech impft. Dat kann een natierlech kritiséieren. An enger Diktatur seet een, elo gëtt jidderee geimpft an dann ass et gutt. Ech denken och perséinlech dass dat déi richteg Wal ass, dat een de Leit de Choix léist an dat Leit versti wéi wichteg dat ass sech ze impfen an domat sech an déi aner ze schützen.
 
Kanner sinn net virgesi fir eng Impfung ze kréien. Dat huet och ganz einfach Grënn. Etüden déi mam Vaccin gemaach gi stäipe sech op aner Altersgruppen. Et fänkt een net mat Kanner un. Ma wéi ginn esou Etüde realiséiert?
 Et hëlt een eigentlech ëmmer 16+ vu 16 - 60 oder 65 oder 18 - 65. Leit déi mëndeg sinn déi selwer kënnen entscheede fir matzemaachen an der Studien an déi ginn da geziilt do erausgesicht.
 
Et goufe ganz einfach nach net genuch Date gesammelt. Et weess een nach net wat geschitt wa Kanner geimpft ginn. An Zukunft dierft dee Problem dann och geléist sinn.
Et ass elo näischt wat dogéint schwätzt dass Kanner solle geimpft ginn, mä et ass eben, mir wëssen net, mir hu keng dausende Kanner geimpft wou mer elo konnten novollzéien no 2 - 3 Méint wat ass dann do mat hinne geschitt. Genau sou wéineg wëll ech betounen ass mat de Leit iwwer 65 gewiescht oder virun allem iwwer 80. Interessanterweis ass den 1. Vaccin deen an der Welt verimpft ginn ass ass bei enger 90er järeger Fra aus England geimpft ginn. Och hei sinn et net vill Informatioune ginn, wéi reagéiert deen, do huet England eben eng aner Prioritéit gesat.
 
Et wäert awer gläich esouwäit sinn dass Kanner och kënne geimpft ginn. Etüde ginn no an no méi ausdeent, sou dass een do an Zukunft och méi Donnéeë kritt. Biontech a Pfizer sinn am Gaangen drun ze schaffen dass den Impfalter op 12 Joer erofgesat ka ginn.
Wat dann d'Impfgéigner ugeet, esou gesäit den Dokter Dentzer an hinnen zwar keng Gefor ma en ass net ganz glécklech iwwer d'Situatioun. Eng Heerdenuminitéit kann een nëmmen erreeche wann iwwer 70% vun de Leit geimpft sinn. Vill Leit denken eben, wa vill Leit vu menge Kolleege geimpft sinn, da brauch ech dat net. Nach eemol den Dr Thomas Dentzer.
Et ass esou dass dat net wierklech de Fall ass. Leit kënnen de Virus weider ginn, och wa se geimpft sinn. D.H wann ech an der Mëtt vun de Kolleege sinn déi geimpft sinn, déi kënnen de Virus kréien an déi kënne mir e ginn, also ginn ech nach ëmmer krank. Wann nëmme 50% 40% oder 70% vun de Leit sech impfe loossen, wäerte mer awer nach de Virus hunn, dee present ass an dee wäert awer nach Leit ustiechen. Wann een net wëll krank gi soll ee sech impfe loossen. Well soss riskéiert ee krank ze sinn a ggf ze stierwen.
 
Och jonk Leit kënne krank ginn an an d'Klinik kommen an do Deeglaang leien, schlëmmstefalls musse se beotemt ginn sou den Dokter Dentzer weider. Hie ka verstoen dass Leit skeptesch vis a vis vun der Impfung sinn. Et probéiert een op deem Terrain all Informatiounen eraus ze ginn an dat op ville Kanäl, esou dass bei de Leit en ëmdenke stattfënnt.

Kuckt och op: