Dass Corona well villes op d'Kopp gehäit huet an eisem Liewen an dat och bis haut nach mécht, dat ka kee méi ofstreiden. An Däitschland zum Beispill sti se haut deelweis virum Problem, dass se net méi genuch Bluttspender hunn an et esou riskéiert e bëssi knapp mat de Bluttreserven ze ginn. Mir wollte wësse wéi dat hei zu Lëtzebuerg ausgesäit an d'Nicky Soisson war bis bei d'Croix-Rouge an de Blutttransfusiounszenter luussen. 

08022021 Plasma spenden

An do da mol direkt virop: hei zu Lëtzebuerg si mir trotz Corona och nach weiderhi gutt mat Bluttreserve agedeckt an dat dank deene sëllege Bluttspender déi sech net vum Virus ofschrecke loosse fir sech weider fir aner Leit anzesetzen. An dat zu Recht, well et gëtt definitiv kee Grond och an dësen Zäite kee Blutt spenden ze goen. Effektiv gëtt bei der Croix-rouge d'Sécherheet an d'Hygiène nach wie vor grouss geschriwwen. Hei am Bluttransfusiounszenter an der Stad kann een awer net nëmmen déi klassesch Vollbluttspende maachen. D'Doktesch Andrée Heinricy vun der Croix-rouge erkläert:

"Jo, dat wat am meeschte bekannt ass, dat ass einfach d'Bluttspenden u sech, dat heescht d'Blutt wat een einfach sou spent wéi et do ass a wat dann dono a seng eenzel Bestanddeeler rout Bluttkierpercher, Plasma a Plaquetten opgedeelt gëtt. Donieft gëtt et awer och d'Méiglechkeet nëmme Plasma oder Plasma a Plaquetten ze spenden. An dat ass och e ganz wichtege Volet fir d'Bluttspende well do kënne mir nämlech dann dee Moment vill méi Plasma gewannen. dat heescht mir kënnen tëscht 500 a 750 Milliliter Plasma bei engem Don kréie vun engem Spender. Déi Zort vu Spend ass och méi dacks méiglech, dat heescht déi Spender kënnen 1 mol de Mount komme wann dat vun hinnen dann och erwënscht ass. Dat ass wierklech eng ganz wichteg Saach well de Bedarf u Plasma an un Derivater déi aus dem Plasma hiergestallt si wierklech an deene leschte Jore ganz staark geklommen ass an all Land wierklech muss kucken fir do och eng Autonomie ze kréien am Plasma."

Wann Dir Plasma spend, da kënnt Dir deemno ville Leit d'Liewe retten. Well aus dem Plasma kann ee wichteg Substanzen eraushuelen déi eng grouss Roll bei der Behandlung vu bestëmmte Krankheete spillen.

"Engersäits kann en am Ganze gebraucht ginn mat all deene verschiddene Facteuren déi dra sinn awer e ganz groussen Deel vum Plasma ass awer och d'dérivées plasmatiques dat heescht d'Gerënnungsfacteuren, Ofwierstoffer, Immunoglobulinen, Albuminléisungen déi da gebraucht gi fir ganz geziilt Leit ze traitéieren déi do an deene Substanzen dann en Defizit hunn. Dat ass eben e ganz wichtege Volet fir verschiddene Leit déi soss Problemer hätten erëm kënnen e ganz normaalt Liewen am Fong geholl ze erméiglechen wat soss net méiglech wär."

Eng Hexerei ass dat Ganzt iwwregens och net, wéi mir vun engem ganz engagéierte Spender erkläert kruten:

Fir d'Plasmaspenden muss Dir Iech ongeféier 1 Stonn Zäit huelen, Zäit déi anere Leit ganz vill hëllefe kann! Wann och Dir eppes Gutts maache wëllt, da mellt Iech dach einfach mol bei der Croix-rouge:

"Majo dat einfachst ass fir déi 1. Kéier einfach e Rendez-vous bei eis auszemaache fir dass mer eis da wierklech déi 1. Kéier kënne gutt Zäit huelen fir de Questionnaire duerchzegoen, fir déi néideg Explikatiounen ze ginn. Dat heescht einfach bei eis entweder iwwert den Internetsite e Formular ausfëllen da kontaktéiere mir d'Leit fir e Rendez-vous auszemaachen oder eis iwwer den Telefon kontaktéieren am Transfusiounszenter fir direkt e Rendez-vous kënnen ze plangen."

Hei ginn et sämtlech Informatiounen:

Dir kënnt awer och op dëser Telefonsnummer uruffen:

2755-4000