Haut um Dag géint de Mobbing hu mir ganz vill iwwert d'Thematik geschwat, net nëmmen de Mobbing op der Aarbecht an doheem, ma och an de Grondschoulen a Lycéeën. Och de Cybermobbing ass zu Lëtzebuerg eng Realitéit, dat schonn zanter e puer Joer Michèle Schons?

22022021 Mobbing - Cybermobbing

Theme wou Cybermobbing eng Roll kënne spillen, déi sech net onbedéngt an de Statistike weisen, sinn Einsamkeet, Exklusioun, Isolatioun an allgemeng Gedanken ëm de Suicide, an och Bezéiungen tëschent gläichaltregen. 

Leit déi matkréien dass anerer gemobbt ginn, sollten op d'Kand oder de Jugendlechen zougoen an d'Ënnerstëtzung ubidden, donieft ass et grad beim Cybermobbing wichteg, dass wann een esou Eppes matkritt, op kee Fall ënnerstëtzt.

Och am Kader vun der Preventioun online, kënnen d'Eltere scho vill mat hire Kanner bewierken an hinne weisen wéi ee mam Internet ëmgeet zemools wat Fotoen a Passwierder ubelaangen.

Ganz wichteg ass et net eleng ze bleiwen, an esou bal een an e Cybermobbing Konflikt erageréit, mat enger Vertrauenspersoun driwwer ze schwätzen, sief et Elteren, oder och e Kolleeg oder eng Frëndin.

Hëllef fënnt een op der Helpline vu Bee Secure an um Kanner a Jugendtelefon, déi mer iech alleguer bei eis um Site verlinkt hunn.

-          1 1 6 1 1 1 Kanner-Jugendtelefon
-          Online Help

-          Ecoute Parents 26 64 05 55
-          BEE SECURE Helpline 8002 1234
-          BEE SECURE Stopline