Zanter 1971 steet d'Fondation Maison de la Porte Ouverte am Déngscht vu Leit an Nout a bitt Schutz, Ënnerstëtzung a sozial, psychologesch, legal a pedagogesch Hëllef un. Hiert Zil ass dofir all dëse Leit "eng oppen Dier" ze bidden an hinnen nozelauschteren, si ze ënnerstëtzen an hinnen ze hëllefen. Esou setze si sech dann och staark fir Fraen a jonk Mammen an Nout an. 2019 zum Beispill haten sech 491 Fraen u si adresséiert hu fir Hëllef ze kréien.

08032021 Weltfraendag Centre Ozanam vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte

Esou sëtzt d'Fondatioun sech géint all Zort vu Gewalt an, ënnerstëtzt d'Frae fir aus der Gewalt eraus ze kommen an hiert Selbstwäertgefill ze stäerken, erméiglecht hinne sech an hier Kanner ze schützen an eng nei Zukunft ouni Gewalt opzebauen.

D'FMPO huet 6 Fraefoyere fir Fraen an Nout, jonk Mammen a jonk Elteren. Dobäi kommen dann nach 2 Berodungsstellen. Eng an der Stad an eng am Norden. D'Fraen, déi jonk Mammen oder elengerzéiend Mamme kënne sech un d'FMPO wende wa si an enger Noutsituatioun sinn. Sandra Wies, Assistante sociale a Coordinatrice vun der Fraeberodungsstell, dem Centre Ozanam, vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte:

"Sief dat haislech Gewalt, eng prekär Wunnsituatioun, familiär Problemer, Schwangerschaft, Schwieregkeete bei der Erzéiung vun de Kanner. Vill Frae liewen och eng Rei Méint an enge vun de Fraefoyeren vun der FMPO a profitéiere wärend där Zäit schonn dacks vun eiser psychologescher Berodung oder der Erzéiungsberodung. Mir begleeden an ennerstetzen d'Fraen dacks jorelaang bis si nees en onofhängegt an zefriddent Liewe mat hire Kanner kënne féieren. A wann et méiglech ass, kréie si nom Fraefoyer wärend 3 Joer eng bezuelbar Wunneng zur Verfügung gestallt fir hier Situatioun weiderhin ze festegen."

Am Moment hu si dann och 9 jonk schwanger Fraen oder jonk Mammen déi op der Waardelëscht sti fir an ee vun hire Foyere fir déi jonk Mammen opgeholl ze ginn. 36 Fraen waarde fir an engem Foyer fir Fraen an Nout opgeholl ze ginn.

Wie vläicht mengt, dass dëst just Frae betrëfft déi sozial benodeelegt sinn, deen iert sech. De Profil vun de Fraen déi Hëllef sichen, geet effektiv queesch duerch de Gaart, sief et vun der Ausbildung oder dem Alter hier.

"Dat eenzegt wat mir feststellen, ass, dass mir hautdesdaags Fraen hunn déi bei eis komme well si et als elengerzéiend Mammen net packe fir finanziell iwwert d'Ronnen ze kommen. Mat engem klengen Akommes oder souguer mat der sozialer Hëllef wéi dem REVIS ass ee bal drop ugewisen eng Demande fir eng Sozialwunneng ze maachen. D'Waardelëscht fir an e Fraefoyer fir Fraen opgeholl ze gi wéinst haislecher Gewalt ass fir eis mëttlerweil schwéier ze geréieren. An extreme Noutsituatioune musse mir dacks op Jugendherbergen oder Hoteller zréckgräifen."

D'Zil ass et natierlech Plaz an de Foyeren ze kréie fir weider Fraen a jonk Mamme kënnen opzehuelen, déi a Schwieregkeete sinn. Dofir mussen déi Leit déi aktuell do ënnerbruecht sinn awer fir d'éischt mol ëmlogéiert ginn an dat ass, wéi gesot, mat där ugespaanter Wunnsituatioun hei am Land alles anescht wéi einfach. Dofir sicht d'Fondation Maison de la Porte Ouverte dann och intensiv no Proprietären, déi bereet sinn eng Wunneng zu engem soziale Loyer un d'FMPO ze verlounen.

"Sief dat am Kader vun der gestion locative sociale oder am Kader vum bail glissant. Dat heescht mir maachen de Suivi vun der Fra, déi dra wunne geet, iwwerpréiwen, dass de Loyer bezuelt ass an d'Wunneng an engem gudden Zoustand bleift. Domat soll de Proprietär Vertrauen an eis Cliente kréien sou, dass duerch e bail glissant de Contrat de bail no engem bis zwee Joer tëscht dem Proprietäre an der Madamm selwer ka gemaach ginn."