Copy paste vum Joer virdrun... dat geet och bei der Steiererklärung, soulaang een d'Zuelen awer upasst. Allerdéngs kéint engem do déi eng oder aner Dépense fir ofzesetzen entgoen, respektiv et riskéiert een eppes net ze deklaréieren.  

01/04/2021 Steierdag: Plus-value Ierfschaft, Steiererklärung wann nëmmen deels geschafft