"Wéi ass et méiglech datt mir an Zukunft 10% méi fir d'Servicer vum CGDIS musse bezuelen?" dat freet sech de Gemengesyndikat Syvicol, dee sech gëscht an der Comitéssëtzung donieft och mam Patrimoine beschäftegt huet. De Plan d'organisation des secours war awer den Dossier deen bei de Buergermeeschteren am meeschten fir Opreegung gesuergt huet, Claudia Kollwelter

20/04/2021 Syvicol iwwer CGDIS a Patrimoine / Rep. C.Kollwelter